Kallelse årsmöte 7 mars 2017, kl 19.30-2200 på Folkes i Huddinge centrum

Här är kallelsen till årsmötet den 7 mars 2017, kl 19.30-22.00 på Folkes i Huddinge centrum. Kallelsen kommer att delas ut i tryckt format i samtliga hushålls brevlådor inom kort.

Samåk gärna till mötet om möjlighet finns.

Kallelse årstämma Sörsam 2017