Inte fritt fram för solceller i Sörskogen

Regeringen har beslutat att solceller inte längre kräver bygglov, med vissa undantag för till exempel kulturhistoriskt viktiga byggnader. Vi vet inte än hur Huddinge kommun kommer välja att tolka de nya reglerna, men för fastighetsägarna i Sörskogen betyder regeringens beslut i stort sett ingen ändring. Yttertaken ägs av Sörsam och det är inte tillåtet som enskild fastighetsägare att göra genomföringar eller andra infästningar på våra gemensamt ägda tak.

Vill du som fastighetsägare istället ha solceller på fasaden eller förrådstaken som är din enskilda egendom, så rekommenderar styrelsen att först kolla med kommunens bygglovsavdelning, då det kan tolkas som en betydande fasadändring och därför ändå kan kräva godkännande från kommunen.