Information om takrenoveringen från takgruppen.

Nu finns det ny information att läsa på https://sorsam.se/takrenoveringen/ gällande takrenoveringen.

Med vänlig hälsning Takgruppen.

 


För att snabbast och lättast få den senaste informationen kring händelser i området, info från styrelsen och info kring takrenoveringen, anmäl din e-post för uppdateringar på www.sorsam.se, anmäl din e-post till styrelsen@sorsam.se samt gå med i Facebookgruppen Hemma i Sörskogen.