Information gällande nytt fibernät i Sörskogens samfällighetsförening

Hej grannar, som styrelsen tidigare meddelat så har vi tecknat ett nytt avtal gällande bredbandstjänst med Telenor.  I detta nya avtal så ingår det att Telenor åtar sig att bygga ett nytt fibernät i samfälligheten. Detta på grund av att det nät som installerades för cirka 5 år sedan inte uppfyller de krav som ställs för en hållbar infrastruktur.

Installationen av det nya fibernätet kommer att ske via Telenors underentreprenör CLS. Byggnationen kommer att påbörjas måndag den 15/10. I ett första skede om cirka 6 veckor så kommer CLS att undersöka hur mycket av den nedgrävda kanalisationen som finns i området som går att nyttja. I bästa fall går all kanalisation att nyttja och ingen grävning kommer att behövas i området.  Det CLS också kommer att göra under detta första skede är att montera en ny kanalisation på våra fasader på våra baksidor. Detta på grund av att de kommer att installera helt nya kablar i området. De kommer också att montera skarvskåp på en gavel per radhuslänga. Idag så sitter det skåp för bredbandsnätet på 8st gavlar i hela området. Detta är för lite och kommer därför kompletteras med skåp på de längor som saknar skåp.  Under denna period så kommer de ej behöva komma in i de enskilda fastigheterna.

När CLS har förberett ett nytt till samtliga fastigheter kommer arbetet med att koppla in den nya fibern i våra fastigheter.  Detta kan medföra att CLS blir tvungna att borra ett nytt hål i fasaden för att få in den nya fiberkabeln. Den nya fiberkabeln kommer att monteras i befintlig fiberkonverter.

CLS kommer att avisera med cirka 1 veckas förbehåll innan de behöver få tillgång till din fastighet. CLS behöver cirka 1 dags tillgång till din fastighet för att koppla in en nya fiberkabeln. Under denna dag kommer din bredbandstjänst vara avstängd. Detta beräknas ta cirka 4 veckor för hela området.

När CLS har installerat det nya bredbandsnätet i din fastighet så kommer CLS att påbörja nedmontering av den gamla kanalisationen och de gamla kablarna.

Allt jobb kommer att utföras av CLS under dag tid mellan 8-17. CLS personal är klädda i kläder som är märkta CLS och har också ID-brickor som styrker att de jobbar för CLS.

När CLS har gjort klart all installation i samfälligheten kommer de att erbjuda installation av extra uttag i fastigheterna. Detta beställs och bekostas av de enskilda fastighetsägarna .

Vid frågor kontakta Michael Nyberg på micke.nyberg@sorsam.se

Styrelsen genom Michael Nyberg