Inför omförhandling av avtal med BBB

Styrelsen ser nu över samfällighetens avtal med Bredbandsbolaget. Avtalet löper ut i februari 2019. I och med att styrelsen ser över avtalet så rekommenderar styrelsen att ingen tecknar avtal med bindningstider på individuella tjänster med Bredbandsbolaget.