Infobrev april 2021

Hej grannar,

Trots pandemin gick det att genomföra samfällighetens årsstämma 2021, men vi kan varken tända brasa sista april eller grilla korv på städdagen, såsom vi har gjort i över 40 år. Det gäller att fortsätta
vara försiktiga och hålla 2 meters avstånd till andra människor.

Städdagarna 8-9 maj

Vi hoppas att det blir varmare 8-9 maj för då ska vi hjälpas åt att göra fint i vårt område. Det kan finnas pinnar, kvistar och andra rester i skog och mark att ta rätt på. Det kan även finnas glas, plast och papper att plocka upp i plastsäckar. Gräsytorna kan behöva kratta och buskar ansas. Även den vanliga platsen för valborgsbrasan måste rensas ifall någon burit dit sin gran eller annat. Vi hjälps åt utan att glömma försiktighet vid alla kontakter.
Styrelsen kommer att ställa ut containers på utvalda platser i området
där vi kan slänga ris, sly och andra växtrester samt en container på
vändplan Bläck närmast Byan för blandat skräp.
Lördag 8 maj och söndag 9 maj kl 10-16 kommer styrelsen att sätta upp instruktioner vid Byan om prioriterade uppgifter samt se till att det finns material och verktyg som kan behövas för att utföra olika arbetsuppgifter. Egen kratta eller sekatör kan naturligtvis användas,
men se till att märka dina saker med namn ifall du lånar bort dem.


Tyvärr kommer vi inte i år heller att erbjuda någon fika eller förtäring,
men vi hoppas det blir glatt och trevligt att jobba ute för att få det fint i
vårt område.


Väl mött!
Styrelsen