Info till hushåll Oktober 2018

Tyvärr så förekommer det att hushållssopor släng i skogen runt om kring våra garage.

Det är inte tillåtet att slänga hushållssopor i skogen eller på samfälld mark. Hushåll sopor skall slängas i din egen soptunna. Om du har fullt i din soptunna, fråga din granne ifall du kan få lägga sopor i din grannes soptunna tills tömning sker.

Emballage och återvinning skall slängas på återvinningscentralen i Flemingsberg eller vid återvinningsstationen på Tryffelvägen.

 

Styrelsen har mottagit klagomål från vår entreprenör Riksbyggen om att det står privat egendom på samfälld mark. För att Riksbyggens skall kunna sköta våra grönområden så krävs det att de kan komma fram med sina maskiner.

 

Det har också förekommit att barn befunnits sig på Byans och förskolans tak. Föräldrar prata med era barn gällande livsfaran av att leka på dessa tak. Det är absolut förbjudet att vara på taken.

 

Installationen av ett nytt fibernät kommer att påbörjas måndagen den 15:e oktober.

Klicka på denna länk för separat information om fibernätet

Klicka på denna länk för att se utskicket från CLS