Info gällande fiberinstallation/fiberconverter

Hej grannar,

Som en del av er säkert märkt så är CLS nu färdiga med det stora arbetet på våra fasader. Nu väntar bara installationen inne i våra fastigheter för byte av fiberkonvertern.

Detta jobb kommer att påbörjas på Bläcksvampsvägen med start den 7:e januari. CLS kommer att avisera med en (1) veckas förbehåll. De planerar att installera cirka 12-18 fastigheter per dag. Det är viktigt att de får tillgång till aviserad fastighet på installationsdagen. Om CLS inte kan byta den gamla fiberkonvertern så kommer dina tjänster från Telenor inte fungera förrän CLS bytt till den nya fiberkonvertern.

För att arbetet ska gå så smidigt som möjligt så är det bra om ni plockat bort möbler och andra föremål runt fiberkonvertern så att installatörerna kan utföra sitt arbete så smidigt som möjligt.

Om du inte har möjlighet att vara hemma på installationsdagen så är det bra ifall du kan lämna nycklar till en granne. Du kan även lämna nyckel till CLS i byan från kl. 8.00, den dag som du skall få installation. Lägg i så fall nyckeln i ett kuvert märkt med adress.

Ni som önskar vidaredragning av nätverksuttag kan beställa detta direkt av CLS. Detta arbete bekostas av den enskilda fastighetsägaren och kommer kräva ett återbesök vid senare tillfälle för att CLS skall hålla tidsplanen.

Vår nya bredbandshastighet kommer bli aktiverad från och med 1/1-2019. Dessa tjänster kommer att fungera i vårt gamla nät fram tills att CLS bytt fiberkonverter.

Vi vill också passa på att påminna om att redan nu kan man beställa den nya bättre routern från Telenor. Denna nya router gör så att hushållet kommer få en bättre trådlös täckning samt högre hastigheter.

Styrelsen genom Michael Nyberg

En reaktion på ”Info gällande fiberinstallation/fiberconverter”

Kommentarer är stängda.