Info från närpolisen Huddinge oktober 2023

P.g.a. sjukdom m.m. kommer senaste info från närpolisen Huddinge senare än tänkt.

Med anledning av att inbrott i bostäder har minskat kraftigt senaste åren, och det verkar vara en ihållande trend (hurra!) så ser vi över hur vi ska lägga upp våra månadsutskick till alla grannsamverkangrupper framöver. Vi ser en anledning att informera er om även andra angelägna brottstyper som vi kan samverka kring för att vända trender.

Därför kommer vi pröva oss fram och testa lite olika upplägg framöver. Återkoppla gärna till din kontaktperson vad du har för önskemål om innehåll i ett nyhetsbrev från polisen framöver, så ser vi vad vi kan försöka tillgodose i kommande utskick.

Månadens information har ett helt annat upplägg än tidigare och kommer troligen se helt annorlunda ut även nästa månad 😊

Polisens månadsinformation gällande oktober 2023:

https://drive.google.com/file/d/12qFORPShyVVdsb2jN_IsXrhd4mm5iSRL/view?usp=sharing

Trevlig helg önskar polisen Huddinge via din kontaktperson för grannsamverkan (GSV).