Info från närpolisen Huddinge juni 2023

Information/statistik från Huddinge närpolis bl.a. gällande inbrott i bostäder under sommaren 2023. Obs! Ej specifikt för Sörskogen! En del stölder från tomter och från förråd/garage av tex bildäck och cyklar, men även katalysatorstölder och telefon- och SMS-bedrägerier.

(Tips! Förvara inte saker som bildäck, cyklar, och andra ”lättstulna” föremål i våra garage. Sörsams garage är endast avsedda för fordon, inget annat.)

https://drive.google.com/file/d/1HB7lqUXpCNY1BwxFrKyUNzWBa-SSTH4t/view?usp=drive_link

Följ länken till närpolisens information.