Hjälpa till att röja sly

Hej grannar,

I våra grönområden så växer det väldigt mycket små träd och sly. Tyvärr så missas dessa uppgifter ofta på våra städdagar. Styrseln efterlyser därför några frivilliga medlemmar som kan hjälpa till med att sätta ihop en arbetsgrupp som jobbar med att rensa sly i våra skogar.
Det går bra att anmäla sitt intresse till styrelsen via mail på styrelsen@sorsam.se

Mvh Styrelsen