Hemma i Sörskogen September 2017

Takrenoveringen fortsätter

Alla tak på Bläcksvampsvägen är klara tack vare ett gediget arbete av takgruppen! Tidigare i sommar/höst låg entreprenören Nynäs Tak hela 4 veckor före schemat, men den senaste tidens dåliga väder har sinkat arbetet och nu ligger de ”bara” i fas med beräknad arbetstakt. Vi får hoppas på lite bättre väder så att de kan jobba på. Kom ihåg att takarbetet kan göra så att smuts och rester faller ner från taken. Plocka undan eller täck över sådant som kan vara ömtåligt.

Arbetet med Flugsvampsvägen fortsätter. Entreprenören kör på tills första snön faller, då avbryter man arbetet för säsongen.

Nästa fas är att byta ut takkupolerna samt frånluftsfläkten på Bläcksvampsvägenför de som valt det. Respektive entreprenör kommer att kontakta fastighetsägaren inför det arbetet.

Nedsäkring av elen i garagen

Föreningens entreprenör har säkrat ner alla huvudsäkringar i samtliga garagelängor. Just nu pågår arbetet med att kontrollera respektive eluttag som finns vid varje garageplats. Många grannar har varit vänliga med att låna ut garagenyckel så att entreprenören kan komma åt och göra dessa kontroller. Att ha fel säkring i uttaget vid garageplatsen kan leda till skada på både samfälld och privat egendom.

Varje uttag ska ha en säkring på 6A (ampere). Chockerande nog meddelar entreprenören att i övervägande delen av de uttag han kontrollerat har den boende stoppat i starkare säkringar än vad som är tillåtet, 10A och uppåt! Garagelängorna, garageplatsen, garagebelysning och eluttaget i garaget är samfälld egendom och det är inte tillåtet att mixtra med ellutaget i privat regi! Skador till följd av att hantera elluttaget själv kan åläggas den boende att betala!

Förvaring av annat än fordon i garaget

Man har sett att många förvarar andra saker än fordon i garagen. Möbler, kartonger, bildäck etc. Några har också byggt väggar på sina garageplatser av olika anledningar. Garagelängorna, garageplatsen, garagebelysning och eluttaget i garaget är samfälld egendom och det är inte tillåtet att förvara andra saker än fordon i garaget av branssäkerhetsskäl. Byggnation av väggar i garagen är inte tillåtet och försvårar vid underhåll av garagen samt kan utgöra en risk/ett hinder vid en eventuell brand.

Motorfordon rynt byan och andra gemensamma ytor

Det är inte tillåtet att köra motorfordon av olika slag runtom byan eller på samfällighetens andra gemensamma ytor. Under sommaren har någon eller några kört motorcross rynt byan vilket oroat många som har barn i området som leker runt byan.

Grannar som hyrt byan har även låtit gäster parkera på gräsmattan runtom byan. Detta är givetvis inte tillåtet. Det förstör inte bara gräsmattan, det är även förbud för motorforon på gångvägarna utom för leveranser till och från förskolan. Skylt sitter bl.a. vid ingång till förskolan vid vändplan intill Flug 37.

Isbanan spolas inte vintern 2017/2018

Vintern 2017 spenaderades en del pengar på att försöka få till en isbana på forbollsplanen. En mild vinter gjorde att det var svårt att få till en is överhuvudtaget. Dessutom har isbanan använts sparsamt tidigare år när den väl varit spolad. Därför har man bestämt att föreningen kommer att spara de pengarna istället, såvida det inte blir en jättekall vinter samt att efterfrågan på en isbana plötsligt ökar. Efter 2018 får vi se hur vi går vidare med isbanan.
Balingsnässkolan har en fin och välskött och lättillgänglig isbana som allmänheten kan använda.

Nya högtalare i byan

En vänlig granne noterade att den ena av högtalarna i byan hade fått sig en smäll och gått sönder efter ett ras i golvet (som ingen hade anmält, tyvärr),  och skänkte nya högtalare till byan. Tyvärr hittar vi inte namnet på denne granne, men tack snälla icke namngivna granne. Frivillig hjälp att ta hand om våra gemensamma ägodelar mottages alltid tacksamt.

Ny majbraseansvarig sökes

Sist men inte minst söker föreningen fortfarande med ljus och lykta efter en ny majbraseansvarig som kan hålla i ansvaret för majbrasan. Styrelsen gick ut med en förfrågan i april till medlemmarna i Sörsam men ingen har anmält intresse. Styrelsen frågade även om föreningen i gamla Sörskogen kunde tänka sig att ta över stafettpinnen ett par år eftersom detta har kommit att bli en gemensam och mycket trevlig tradition i Sörskogen, men inget har hörts därifrån heller. Om inte en ny majbraseansvarig har utsetts innan 1 december 2017 kommer majbrasan 2018 med allra största sannolikhet att ställas in. Inte bara under 2018, utan kanske på obestämd tid. Detta medför också då ett permanent tippningsförbud vid majbraseplatsen vid pumphuset. Otillåten dumpning vid majbraseplatsen kommer att medföra onödiga kostader för föreningen då allt skräp där måste köras till återvinningsstationen i Flemingsberg. Om majbrasan ställs in skall alla gamla julgranar, trädgårdsavfall etc. istället lämnas till återvinningsstationen i Flemingsberg.

Jobbet som majbraseansvarig är inte speciellt ansträngande eller svårt och det finns gott om erfarenhet och riktlinjer att följa. Vi behöver bara någon som utför jobbet. Kontakta gärna styrelsen@sorsam.se om du är intresserad. Det vore tråkigt om denna mångåriga tradition gick i graven.

 

Med vänliga hälsningar styrelsen

För att snabbast och lättast få den senaste informationen kring händelser i området och info från styrelsen, anmäl din e-post för uppdateringar på www.sorsam.se, anmäl din e-post till styrelsen@sorsam.se samt gå med i Facebookgruppen Hemma i Sörskogen.

%d bloggare gillar detta: