Hemma i Sörskogen juli 2015 delas inte ut i brevlådor för dem utan e-post

Nu på sommaren då många är bortresta står huset kanske tomt och brevlådan fylls snabbt. För att inte bidra till att visa på vilka som inte är hemma delas inte Hemma i Sörskogen juli 2015 ut i brevlådorna. Utskicket har gått iväg till den e-postadress du angett till styrelsen samt att utskicket kommer att läggas upp här på hemsidan inom kort.

Fråga en granne om denne har fått utskicket via e-post om du inte kan hejda din nyfikenhet 🙂