Hemma i Sörskogen februari 2018

Takarbetet fortsätter

Nynäs Tak har slutfört takomläggningen på hela Bläcksvampsvägen och är inom kort helt klara med Flugsvampsvägen. Arbetet har påbörjats på Taggsvampsvägen. Observera att man ska kontakta takansvarig i föreningen marko.grbovic@sorsam.se eller styrelsen@sorsam.se vid frågor etc., inte takfirman direkt.

Kallras i badrummet efter byte av kupol i badrum

Om du upplever att det drar kallt från takkupolen efter att ha bytt till ett öppningsbart takfönster i badrummet på övervåningen ombeds du att kontakta takansvarig marko.grbovic@sorsam.se. Det är viktigt att synpunkter gällande efterarbetet från takrenoveringen kommer till styrelsens kännedom så att dessa kan åtgärdas.

Årsstämman tisdag 6 mars 2018,kl. 19.30, Folkes Huddinge centrum

Årets stämma hålls tisdag 6 mars på Folkes i Huddinge centrum, klockan 19.30-21.30.  Vill du vara med och påverka viktiga frågor som rör området och föreningen har du möjlighet att göra det på årsmötet. Om du inte kan komma, men ändå vill göra din röst hörd, skriver du under en fullmakt och lämnar den till en medlem som ska närvara vid årsstämman. Om man inte deltar i de stämmor som hålls årligen försitter man sin möjlighet att följa upp och påverka det som händer och sker i föreningen. Det är rekommenderat att gå på årsstämman även om man inte har något att tillägga eller önskan om att ändra. Årsstämman rår över de gemensamma resurserna som finns i föreningen och i området.

Årsavgiften 2018

Årsavgiften på 12000 kronor betalas vid fyra tillfällen i efterskott (30 april, 30 juni, 30 september, 30 november). Föreningens medlemmar får en faktura i brevlådan från Villaägarnas Riksförbund. Påminnelseavgifter för försenad inbetalning utgår enligt Villaägarna bestämmelser.

Vårstädning lördag 21 – söndag 22 april 2018

Lördag 21 och söndag 22 april är det dags för vårstädning!
Vi samlas vid Byan klockan 10.00 för koordinering av arbetsinsatser med paus för korvgrillning och fika klockan 12.00, varefter vi återupptar städandet. Det kommer att finnas både kycklingkorv och sojakorv. Tiderna gäller för både lördag och söndag. Kom och passa på att träffa lite grannar och gör fint i vårt område.

Observera att säckarna skall tömmas i containrarna, annars får vi betala straffavgifter för sortering.

Om trädfällning förekommer får man gärna ta ved av det som sågas. De som hjälper till med trädfällningen har förtur till veden. Det som anses vara eldningsbar ved läggs UTANFÖR containern vid Taggsvampsvägen 1. Den ved som ligger där är det fritt för alla att ta.

Eftersom majbrasan 2018 är inställd p.g.a. att man inte hittat en ny ansvarig kan inte trädgårdsavfall, ris, buskar, grenar etc. läggas på majbrasan. Allt ska kastas i containrarna för vårstädningen.

Majbrasan 2018 inställd

Föreningen sökte en ansvarig för valborgseleden för att kunna hålla denna trevliga tradition vid liv, men tyvärr har ingen tagit på sig uppdraget. Majbrasan är därför inställd under 2018 om ingen kontaktar styrelsen för uppdraget. I och med att man behöver följa en del säkerhetsföreskrifter behövs det att det är en och samma person som hållit i ansvaret för majbrasan, även om gatuindelningen för de olika arbetsuppgifterna kring majbrasan varierar.
Kontakta styrelsen@sorsam.se vid frågor eller intresse.

Frånluftsfläkten

Tänk på att alltid ha igång den mekaniska frånluftsfläkt som sitter i fastigheten på full hastighet. Den hjälper till att hålla igång luftcirkulationen i fastigheten och bidrar till ett bättre inomhusklimat. Fläkten hjälper också till att dra ut fukt ur bl.a. badrummen på övervåningen. Är inte fläkten igång kan det leda till en sämre inomhusmiljö, men också skador på det samfällt ägda taket i form av mögel från fukt som ligger kvar och gör åverkan taket. Extra viktigt just nu när vi har temperaturskillnader mellan ute och inne och kondens lätt bildas på insidan av fönsterna.

Sörsam A till Ö har fått ett ansiktslyft

Sörsam A till Ö var tidigare sammanställt i en .pdf-fil för nedladdning. Nu har innehållet först över till en sida på hemsidan som enkelt kan uppdateras och underhållas. Ser du något som borde vara med i A till Ö? Skicka ett förslag till styrelsen@sorsam.se.

Välkommen till Sörsam, välkomstsida på hemsidan

En enklare version av A till Ö, kallad Välkommen till Sörsam, har skapats på hemsidan. Man hittar den genom att klicka på bilden på högersidan där två personer sitter på golvet med flyttkartonger på huvudet. Denna är till för nyinflyttade grannar som kan behöva få reda på lite snabb och användbar information om området och föreningen, såsom sophämtning, lekparker, gästparkering etc. Hänvisa gärna nya grannar till Välkommen till Sörsam på hemsidan vid frågor eller be dem att kontakta styrelsen@sorsam.se.

Byaninfo uppdaterad på hemsidan

Byans sida på hemsidan har uppdaterats vilket gör den enklare att underhålla i framtiden. Hyresreglerna har också uppdaterats med ett fåtal tillägg. Läs gärna igenom hyresreglerna för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller vid hyra av byan. Byan är Sörsams gemensamhetslokal och är belägen på Flugsvampsvägen 35 i Sörskogen. Alla fastighetsägare i Sörskogen har möjlighet att hyra Byan till en väldigt förmånlig kostnad.

Gästparkeringen, kompletterande information

Områdets 40 gästparkeringsplatser är markerade med ett P. Det har framkommit att utöver den regel årsstämman satt om att besökande får parkera totalt 15 dagar under en 20-dagarsperiod, så hävdar Transportstyrelsen att parkeringsplatsen får nyttjas högst 24 timmar i följd vardagar utom vardag före sön- och helgdag, om inte annat framgår av en tillläggstavla. Så även om en besökare stannar under 10 dagar och håller sig till stämmans beslut, måste fordonet även flyttas var 24e timme för att inte riskera parkeringsböter enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Enligt Läs mer på https://sorsam.se/parkering

 

Med vänliga hälsningar styrelsen

 

 

 

För att snabbast och lättast få den senaste informationen kring händelser i området och info från styrelsen, anmäl din e-post för uppdateringar på www.sorsam.se, anmäl din e-post till styrelsen@sorsam.se samt gå med i Facebookgruppen Hemma i Sörskogen.