Hemma i Sörskogen April 2017

Elmätarställning garage senast 31 maj

Sista maj är deadline för att lämna in mätarställningen för elen i garaget. Då det tidigare har varit problem med att lämna in mätarställningen elektroniskt återgår vi till papperslappar. Lappen kommer i brevlådan snart och skall lämnas till Caroline Lornudd på Taggsvampsvägen 2.

Lämna in val om fläkt och takkupol senast 5 maj

Senast 5 maj 2017 skall valblanketterna gällande valfritt byte av fastighetens fläkt samt takkupol vara inlämnade. Blanketterna har delats ut i allas brevlåda tillsammans med information om takarbetet. Kontakta takansvarig marko.grbovic@sorsam.se med frågor kring fläkten, kupolen eller taket. Har man förlagt blanketterna finns de att hämta på hemsidan www.sorsam.se.

Frånluftsfläkten

Tänk på att alltid ha igång den mekaniska frånluftsfläkt som sitter i fastigheten på full hastighet. Den hjälper till att hålla igång luftcirkulationen i fastigheten och bidrar till ett bättre inomhusklimat. Fläkten hjälper också till att dra ut fukt ur bl.a. badrummen på övervåningen. Är inte fläkten igång kan det leda till en sämre inomhusmiljö, men också skador på det samfällt ägda taket i form av mögel från fukt som ligger kvar och gör åverkan taket.

Majbrasan

På majbrasan får det bara läggas ris, granar och grenar som lätt brinner upp. På årets städdag fick ett flertal trästockar, stubbar och soppåsar städas ur majbrasan som någon eller några tyvärr placerat där. För tjocka eller stora trästycken tar för lång tid på sig att brinna upp.

Ansvarig för majbrasan sökes

Föreningen söker en ansvarig för valborgseleden för att kunna hålla denna trevliga tradition vid liv. I år är det F1-F67 som håller i majbrasan. Styrelsens sekreterare Micke Nyberg har tagit på sig ansvaret i år, men annars är det en och samma person som behöver ha ansvaret för majbrasan varje år även om gatuindelningen varierar. Arbetet innebär bl.a. att sköta skyltningen vid majbrasan, söka eldningstillstånd, samordna med Sörskogens IF för aktiviteter, dela ut valborgsinbjudningar i Sörsam och gamla Sörskogen m.m. Kontakta styrelsen@sorsam.se vid frågor eller intresse.

Vårstädat och fint

Vårstädningen var en succé i år! Alla städuppgifter klarades av endast på lördagen då söndagen ställdes in. Flera som inte kunde delta på söndagen gjorde en egen insats utanför städdagen på olika sätt. Tack till er, och tack till de 117 hushåll deltog på lördagen för att göra fint i området.

Eget trädgårdsavfall

Inför städdagen framkom det att flera hushåll har dumpat trädgårdsavfall i bl.a. skogen runt Linbaneparken. Detta är inte ok! Dumpning på samfälld mark är inte tillåten. Det är heller inte tillåtet att dumpa trädgårdsavfall i skogen runt Sörskogen då det är ett naturvårdsområde. Trädgårdsavfall hör hemma på majbrasan om det är säsong för det, eller på återvinningscentralen!

Trädkojor

Under städdagen revs en trädkoja nedanför Bouleparken p.g.a. ett antal inkomna olyckor och skador på rostiga spikar och skruvar. Det är tyvärr inte tillåtet att bygga trädkojor i samfällighetens träd även om det verkar vara ett roligt och oskyldigt inslag. Trädet som kojan var byggd i måste tas ner p.g.a. skador på trädet.

Träddagar

Då vi inte hann med alla önskade nedtagningar av träd under städdagen kommer vi att ha en separat träddag för att vårda naturområdena i och omkring Sörskogen. Planerat datum är 9-10 september 2017 och Klas Thorén i styrelsen kommer att hålla i det. Vi uppskattar om frivilliga grannar vill hjälpa till så att vi inte behöver lägga ut arbetet på entreprenad. Mer information kommer längre fram.

Gavelfastigheter

Tegelfasaden på gavelfastigheterna hör till fastigheten och är fastighetsägarens ansvar vad gäller bl.a. underhåll och reparationer. Sprickor eller skador i fogar och tegel åligger fastighetsägaren att åtgärda.

Årsavgiften 2017

Efter höjningen på stämman är årsavgiften 12000 kronor och betalas vid fyra tillfällen i efterskott. Föreningens medlemmar får en faktura i brevlådan från Villaägarnas Riksförbund. Påminnelseavgifter för försenad inbetalning utgår enligt Villaägarna bestämmelser.

Gästparkeringarna

Vi fortsätter att se en positiv trend i området där boende i området inte nyttjar gästparkeringarna i lika hög grad längre utan lämnar dessa lediga till våra gäster. Det är förbjudet för boende i området att använda gästparkeringen. Står en boende på gästparkeringen är det omedelbar böter från parkeringsbolaget. Detsamma gäller för firmabilar som används av boende i området. Alla fastigheter i Sörsam har tillgång till minst två egna parkeringsplatser. Gäster får avvända gästparkeringen totalt 14 dagar under en sammanhängande 20-dagarsperiod.

Med vänliga hälsningar styrelsen

För att snabbast och lättast få den senaste informationen kring händelser i området och info från styrelsen, anmäl din e-post för uppdateringar på www.sorsam.se, anmäl din e-post till styrelsen@sorsam.se samt gå med i Facebookgruppen Hemma i Sörskogen.

%d bloggare gillar detta: