Heminfo April 2022

Hej grannar,

Vårstäddagen
Lördagen den 23 april 2022 från klockan 10 är alla välkomna till Byan för att hämta arbetsuppgifter på Sörsams vårstäddag. Lämpliga verktyg kan väljas i förrådet eller tas med hemifrån.

På kartor i Byan ser ni hur många arbetspunkter det finns att välja mellan; T1-T13, F1-F7 och B1- B12. Inne i Byan river ni av en eller flera flikar till de punkter som ni tar hand om på lördagen och skriver på listan vem eller vilken familj som jobbar på er valda arbetspunkt. De andra punkterna som ni eventuellt tar hand om på annan tid, eller har redan gjort, kan ni stryka från listan. Då ser alla vad som är kvar att göra.

Tre containers för brännbart och en container närmast Byan för blandat skräp är beställda. Dessa står kvar till söndag, men kommer att stängas när de är fulla.
På söndagen står redskap ute kl 10-17.

Gruset
Eftersom kommunen har väntat med att sopa upp gruset från gatorna hinner vi kanske med att kratta bort grus ur gräsmattskanter och skyffla ner det till närmaste gata där kommunen ganska snart samlar upp det. Gör gärna det så fort som möjligt.
När sandsoparbilen har gått måste vi göra av med uppsamlat grus på annat sätt.

Garageporten
Alla ska rengöra sin garageport, om man inte köper tjänsten från annat håll. Smutsen går rätt bra att få bort med såpa, vatten och borste. På städlördagen lånar du sedan en oljeflaska från förrådet och oljar garageportslåset.

Fikapaus med angelägen fråga
Paus i städjobbet kl 12 då styrelsen bjuder på korv, saft och kaffe vid Byan. Då är alla välkomna att fylla på med energi, träffa grannar och diskutera.

Den angelägna frågan kommer här: För fackeltåg sista maj finns nämligen stort intresse bland ungdomarna, men vilka fyra vuxna kan och vill åta sig att dela på ansvaret för elden? Styrelsen måste ha besked för att kunna tillåta tändning av majbrasan.

Byan är till för fester
Byan är tillgänglig för uthyrning fram till 24. juli, såsom det ser ut idag. Renoveringsarbeter kan inte påbörjas före hantverkarsemestern.
Instruktioner för hur man gör om man vill ha sin fest i Byan hittar ni på hemsidan www.sorsam.se.

Obesvarade frågor?
Alla frågor du funderar på eller behöver snabbt besked om skickar du som epost till styrelsen@sorsam.se Då går ditt ärende vidare till rätt person inom styrelsen som antingen kan svara direkt eller tar reda på saker.

Speciellt nyinflyttade och de som ännu inte blivit välkomnade rekommenderar vi att ni meddelar styrelsen att ni finns, vilket mobilnummer ni nås på och vilken epost ni har. Någon i vår tremanna välkomstkommitté kan då ta kontakt med er.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen