Gällande trädfällning i Sörsam


Under helgen avverkades det träd vid Bouleparken. Detta var ej på uppdrag från styrelsen!!!

Det är enligt lag förbjudet att på eget bevåg avverka träd på samfälld mark! Om avverkning av träd skall ske på samfälld mark så skall det vara på uppdrag av styrelsen. Styrelsen kommer utreda vidare vilka åtgärder som kan bli aktuella med anledning av detta.


 /Styrelsen