Gällande grävningarna i området

Som en del av er säkert redan märkt så gräver CLS en del i vårt område. Denna grävning är för det nya områdesnätet till vårt nya fibernät. Tyvärr kommer CLS bli tvungna att gräva i asfalt på vissa platser. Detta kommer att ske med början fredag den 17:e maj. 
När all grävning är genomförd så kommer CLS att ansluta det nya områdesnätet till det nya fibernätet och sedan riva det gamla nätet som fortfarande finns kvar på våra fastigheter. 
Förhoppningen är att allt skall vara färdigt under juni månad.