Gällande byte av el-centraler på fasad

Tyvärr har projektet gällande byte av el-centraler på vissa gavelfastigheter blivit försenat. Projektstart kommer att vara den 11:e maj istället för 14:e april som var tidigare planerat. Förseningen beror på försenad leverans av material till entreprenören som skall genomföra bytet av centraler. Mer information kommer delas ut till berörd fastighetsägare när projektet kommer till just din länga. 


/Styrelsen