Förtydligande byte av elservisskåpen

Efter att ett flertal frågor inkommit till leverantören vill styrelsen förtydliga att det är elservisskåpet på huslängan, på gavelfastighetens kortsida som skall bytas. Det är alltså inte elskåpet bakom ytterdörren på den egna fastigheten som påverkas.

Så man behöver inte städa ur förrådet eller göra plats bakom ytterdörren. Bytet av elservisskåpet görs endast på tegelfasaden på gavelfastigheterna.

Läs originalinlägget här om information om elservisbytet.

Läs det uppdaterade informationsinlägget från entreprenören här där information om bytet finns samt tips och råd från entreprenören..