Flaggansvarig sökes

Då Sörsams nuvarande flaggansvarig ”flaggat för” att vederbörande överlämnar uppdraget till någon annan, söker nu styrelsen en ny flaggansvarig.

Uppdraget består i att hissa flaggan på flaggstången vid byan på morgonen på lämpliga flaggdagar, och ta ner flaggan på kvällen. Övriga dagar ska vimpeln vara hissad på flaggstången.

Skulle man ha förhinder vid något tillfälle löser vi det tillsammans!

Är du områdets nästa flaggansvarig? Anmäl dig (eller ställ frågor) till styrelsen@sorsam.se