Felanmälda gatstenar

Runtom i området saknas det helt eller finns skadade gatstenar. Dessa har dokumenterats och anmälts till Huddinge kommun som ska ta tag i saken. Trottoarerna är kommunens område.

Gatstenar (saknade eller alltför skadade) har anmälts i nära anslutning till följande adresser i Sörskogen.

Taggsvampsvägen 185
Taggsvampsvägen 95
Taggsvampsvägen 149
Flugsvampsvägen 39
Flugsvampsvägen 76
Bläcksvampsvägen 67
Bläcksvampsvägen 97

Gatstenar runt gästparkeringarna faller inom Sörsams egen regi och skall åtgärdas i samråd med snöröjningsentreprenören.

Man får gärna lägga stenar på plats om man springer på några stenar på vift.

En reaktion på ”Felanmälda gatstenar”

  1. Hej.
    Kommunen får ta sitt ansvar. Beträffande samfällighetens område kommer vi/undertecknad och Riksbyggen att inventera alla skador som ska åtgärdas efter vintern.
    Klas Thorén

Kommentarer är stängda.