Elavläsning garage 2018

Nu är det dags för elavläsning i garagen. Lapp om detta kommer att delas ut i brevlådorna. Passa på att se över ditt garage och tvätta din garageport om detta behövs i samband med elavläsningen. Om en elavläsning inte lämnas in kommer samfälligheten att debitera en schablonavgift på 500:-.

2 reaktioner på ”Elavläsning garage 2018”

  1. Vad händer om jag fortsätter med att skicka mätarställningen med E-post? – och till adress?

    1. När vi tidigare använde mail hände det vid ett flertal tillfällen att mail kom på avvägar och inrapporteringen uteblev med förseningsavgift som följd. Därför återgår vi till lapp i lådan för att försäkra oss om att alla mottar avin samt att alla lämnar in rapporteringen på samma sätt.

Kommentarer är stängda.