Digitalt årsmöte för Sörsam 2021

Hej grannar!

På grund av pandemilagen från januari 2021 så kommer vi inte att kunna hålla ett årsmöte med fysisk närvaro enligt normalt förfarande.

Därför kommer styrelsen att kalla till ett digitalt årsmöte den 30:e mars 2021.

Mer information gällande plattform och hur allt kommer gå tillväga kommer med kallelsen samt årsberättelsen. Styrelsen undersöker även möjligheten till förtidsröstning för de medlemmar som inte har möjlighet att delta digitalt.  Vi kommer också anordna ett övningsmöte för de som känner sig osäkra på tekniken och vill testa innan vi kör på riktigt. Om du är intresserad av att vara med på en sådan övning, skicka ett mail till styrelsen@sorsam.se och anmäl ditt intresse.

Mer information kommer.

/Styrelsen