Datum för föreningsavgiften (nytt utskick)

Hej,

det gick tidigare ut ett mail om vilka datum som avin för föreningsavgiften skickas ut. Men då vissa inte kunde läsa det mailet kommer samma info här igen i sin helhet så att den når så många som möjligt.

Denna information, och mycket annat, finns även på hemsidan www.sorsam.se

”Då vi fått frågor om varför avin till årsavgiften ännu inte har kommit, informerar vi om de ändrade förfallodagarna som beslutades på årsmötet 2023.

Årsavgiften för Samfälligheten är 12 000 kronor och betalas kvartalsvis i efterskott;

Januari – Mars, 3 000 kr, förfallodag 27/3

April – Juni, 3 000 kr, förfallodag 27/6

Juli – Augusti, 3 000 kr, förfallodag 27/9

September – December, 3 000 kr, förfallodag 27/12

Det betyder att vi får ytterligare en månads respit mot tidigare år när det gäller den sista betalningen.”

Mvh Styrelsen