Cykelloppet Velothon går genom Huddinge – avstängda vägar 13 september

Söndag 13 september mellan klockan 09.30-15.30 kommer Cykelloppet Velothon att gå igenom Huddinge. Man kommer att spärra av en del vägar i Huddinge under loppet, bl.a. Storängsleden, vår enda ”ut/infart” från Sörskogen. Man kommer att leda om trafiken via Mariedalsvägen och ut via Solgård på något vis, men det lär bli tryck på de vägarna under de 6+ timmar Storängsleden är avspärrad.

http://www.huddinge.se/trafik-vagar-och-resande/nyhetsarkiv-for-trafik-vagar-och-resande/cykelloppet-velothon-gar-genom-huddinge-avstangda-vagar-13-september/

Klicka för att komma åt Alternativa%20v%c3%a4gar%20Huddinge.pdf