Byte av sarg till takkupol i badrummen

I samband med takrenoveringen har entreprenören bytt ut en del sargar som badrummens takkupoler sitter på. Sargen tillhör fastighetsägaren, men den ligger mot den del som tillhör samfällighetens yttertak. Eftersom dessa i några fall har haft fuktskador eller liknande har vi från Sörsam gett entreprenören i uppdrag att byta dem vid behov. De som har varit i gott skick har inte åtgärdats.

De som fått ny sarg ska ha fått dem med grundmålning som skydd mot fukt. Vill man ha dem i någon annan färg får detta ordnas av fastighetsägaren. Däremot har det kommit till styrelsens kännedom att en del har fått ny sarg i obehandlat trä och om så är fallet så kan man kontakta styrelsens takansvarig Marko Grbovic som då ser till att entreprenören ordnar med grundmålningen. Entreprenören kommer i så fall att kontakta de som det gäller och komma överens om de ska måla eller ersätta kostnaden för målning mot kvitton.

Har du frågor om sargen, eller annat som har med takrenoveringen att göra, maila till marko.grbovic@sorsam.se.