Bygglovsinformation

Ska man bygga till eller bygga om på, runt eller i sin fastighet är det viktigt att föja de riktlinjer, om sådana finns, som är fastställda av Huddinge kommun. Det är varje individuella fastighetsägares personliga ansvar att hålla sig uppdaterad kring de bestämmelser och riktlinjer som kommunen har fastställt och kontrollera att man följer dessa för att slippa påföljder.

Se Huddinge kommuns hemsida för de senaste bygglovsreglerna, vad som kräver bygglov, hur man söker bygglov och vilka handligar som behövs.
https://huddinge.se/bostad-och-miljo/bygglov/

Detaljplan/planbestämelse för Sörskogen (kommundelen Sjödelan, Huddinge) upprättad april 2008, reviderad juni 2008, inkl karta i A4-format.
Planbestämmelser Tillägg till detaljplan 7-G-5 (karta inkl underrättelsehandling).pdf

Detaljplan/planbestämelse för Sörskogen (kommundelen Sjödelan, Huddinge) upprättad april 2008, reviderad juni 2008, endast karta i A3-format.
Planbestämmelser Tillägg till detaljplan 7-G-5 (endast karta, format A3).pdf

%d bloggare gillar detta: