Bygglovsinformation ny sida på sorsam.se

Vårtider brukar betyda byggtider. Ha koll på områdets planbestämmelser och de senaste bygglovsreglerna från kommunen innan verktygslådan åker fram så slipper man risken för vite för olovlig till- eller ombyggnad 🙂

https://sorsam.se/bygglovsinformation/