Bredbandsinformation

Hushållen i Sörsams samfällighetsförening har sedan 24 februari 2014 en gruppanslutning för fiber 100/100Mbit/s från leverantören Bredbandsbolaget. Det innebär att samfällighetsföreningen Sörsam  är den betalande kunden hos Bredbandsbolaget men kontakten gällande bredbandstjänsten sker mellan Bredbandsbolagets kundtjänst och respektive husägare. Avgiften för bredbandstjänsten per hushåll betalas sedan av respektive hushåll till samfällighetsföreningen genom den samfällighetsavgift som utgår varje år för samfällighetens medlemmar.

Bredbandstjänsten

Tjänsten levereras via ett fiberoptiskt nät installerat i samtliga hushåll i området. Alla hushåll har fått en mediaomvandlare installerad i huset varifrån internetanslutning erhålls. Vill man ha fler nätverksuttag i huset är det upp till den enskilde fastighetsägaren att anlita en entreprenör för dragning och installation av fler fasta nätverksuttag.

Tjänsten som levereras från Bredbandsbolaget till hushållen i Sörsams samfällighetsförening är 100/100Mbit/s. Varje enskilt hushåll kan välja att höja hastigheten till 250/250Mbit/s eller 1000/1000Mbit/s mot en individuell avgift. För att höja hastigheten på hushållets bredbandstjänst eller mer information, kontakta Bredbandsbolagets kundtjänst på 0770-777 000 för mer information, öppet 08.00-22.00 alla dagar.

Nätverksutrustning

I gruppanslutningen ingår lån av en bredbandsrouter med inbyggs trådlöst nätverk så länge hushållet är anslutet till och använder Bredbandsbolagets bredbandstjänst. Man är inte tvungen att använda Bredbandsbolagets medföljande router om man inte använder Bredbandsbolagets IP-telefonitjänst eller IP-TV-tjänst. Då kan man koppla egen nätverksutrustning till mediaomvandlaren och konfigurera ett eget nätverk. Observera att Bredbandsbolagets IP-TV- och IP-telefonitjänst inte fungerar om man inte använder den medföljande bredbandsroutern från Bredbandsbolaget.

IP-telefoni

I bredbandstjänsten ingår IP-telefoni utan kostnad. Respektive hushåll betalar endast samtalskostnad för ringda samtal. Rabatter och kostnadsreduceringar till det egna nätet (andra kunder med IP-telefoni från Bredbandsbolaget eller mobiltelefonabonnemang från Telenor) kan finnas. Kontakta Bredbandsbolagets kundtjänst på 0770-777 000 för mer information, öppet 08.00-22.00 alla dagar.

Observera att det är inte rekommenderat att använda IP-telefoni om man har ett telefonanslutet trygghets- eller inbrottslarm då IP-telefoni slutar att fungera vid ett strömavbrott

IP-TV

Bredbandsbolaget levererar IP-TV via bredbandstjänsten. Detta ingår inte i den aktuella gruppupphandlingen. Varje hushåll får köpa ett individuellt IP-TV-abonnemang. För att se på IP-TV från Bredbandsbolaget behövs en nätverksansluten digitalbox vid varje TV. Kontakta Bredbandsbolagets kundtjänst på 0770-777 000 för mer information, öppet 08.00-22.00 alla dagar, för mer information om IP-TV.

%d bloggare gillar detta: