Årsstämma 30 mars 2021

Hej Grannar,

Årsmötet kommer i år att hållas tisdag den 30:e mars.

Kallelsen kommer att delas ut senast 14 dagar innan.

I år kommer årsmötet hållas digitalt via en app som heter Percap som rekommenderas av Villaägarna. Inloggning och röstning sker via appen, vilket är nödvändigt för att kunna fastställa en röstlängd och göra besluten giltiga.

I och med detta så behöver man som medlem föranmäla sig till styrelsen. Anmälan görs via ett mail till styrelsen. Mailet behöver innehålla Namn, adress, personnummer. 

Mer info kommer i kallelsen

Kommentera