Påminnelse om anmälan till årsmötet

Hej Grannar,
Glöm inte bort att anmäla dig till årsmötet den 30:e mars. Årsmötet kommer att ske digitalt och för att delta krävs det att du anmält dig med namn, adress och personnummer till styrelsen.
Om du vill delta via fullmakt så finns det en blankett i kallelsen. Blanketten kan lämnas till F.41 senast den 29:e mars.
Årsmötet är din chans att påverka styrelsens arbete det kommande året samt att göra din röst hörd i samfälligheten. 

Styrelsen efterlyser också en ordförande till årsmötet. Känner du att vill hjälpa till med denna post på mötet så får du gärna meddela styrelsen. 


Väl mött,
/Styrelsen