Felanmälda gatstenar

Runtom i området saknas det helt eller finns skadade gatstenar. Dessa har dokumenterats och anmälts till Huddinge kommun som ska ta tag i saken. Trottoarerna är kommunens område.

Gatstenar (saknade eller alltför skadade) har anmälts i nära anslutning till följande adresser i Sörskogen.

Taggsvampsvägen 185
Taggsvampsvägen 95
Taggsvampsvägen 149
Flugsvampsvägen … Läs mer

Information om takrenoveringen från takgruppen.

Nu finns det ny information att läsa på https://sorsam.se/takrenoveringen/ gällande takrenoveringen.

Med vänlig hälsning Takgruppen.

 


För att snabbast och lättast få den senaste informationen kring händelser i området, info från styrelsen och info kring takrenoveringen, anmäl din e-post för uppdateringar på www.sorsam.se, anmäl din e-post till styrelsen@sorsam.se samt Läs mer